Vad kan jag få hjälp med i hemtjänsten?

För många är det en trygghet att kunna bo kvar hemma även när man behöver stöd och omsorg på äldre dar. Hemtjänsten kan hjälpa till med exempelvis bäddning, matlagning, inköp och tvätt men också vård och omsorg om du har behov av det. För att få beviljad hemtjänst kontaktar du Nynäshamns kommun där en biståndshandläggare gör en bedömning av hur mycket hjälp du kan få. Du väljer sen själv vem som ska utföra dina beviljade tjänster. Har du önskemål om hjälp utöver det som du blivit beviljad av kommunen så utför vi även det, se vidare under tilläggstjänster.

Hur väljer jag Ankarets Hemtjänst?

  1. Kontakta en biståndsbedömare i Nynäshamns kommun för att göra en ansökan.
  2. Välj Ankarets hemtjänst AB, Nynäshamns valblankett för hemtjänst
  3. När du valt oss kontaktar vi dig omgående för att planera din hemtjänst efter dina behov och önskemål.

När du beviljats bistånd för hemtjänst från din kommun och väljer Ankarets hemtjänst som utförare vill vi gärna göra ett hembesök hos dig. Under besöket går vi igenom vilka behov och önskemål du har och utifrån det upprättar vi en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig och som säkerställer att omsorgen blir på det sätt du önskar. Om du redan har hemtjänst men vill byta till Ankarets hemtjänst kontaktar du din biståndshandläggare som hjälper dig.

Hur mycket kostar det att ha hemtjänst?

Du betalar en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser du får. Det spelar ingen roll vilken utförare (kommunal eller privat utförare som är godkänd av kommunen), det är samma prissättning oavsett. Din omvårdnadsavgift beror på hur mycket inkomst du har kvar varje månad efter att du har betalat hyra, räkningar och levnadskostnader. Levnadskostnader är till exempel utgifter för livsmedel, hygien, hemförsäkring, telefon, fritidsaktiviteter, läkemedel och kläder. Som inkomst räknas till exempel pension, bostadstillägg och ränteinkomster. Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 1772/kr per månad.Trygghetslarm ingår ej i maxtaxan och uppgår till 345/kr månaden

Vad innebär tilläggstjänster?

Om du önskar få något annat utfört utöver de tjänster du är beviljad via kommunen hjälper vi dig gärna. Det kan också vara en tjänst som du har biståndsbeslut på men önskar utöka volymen eller antal tillfällen som insatserna ska utföras på. Med skattereduktion för hushållsarbete tjänster (RUT) behöver det inte heller bli så dyrt. Vi är flexibla och erbjuder t ex  hemstäd, flyttstäd, fönsterputs, inköp, matlagning, trädgårdsarbete, snöskottning, promenader med hund, sällskap i hemmet samt ledsagning till bank, vårdcentral, post etc.

Vad innebär det att ha en kontaktperson hos Ankarets Hemtjänst?

En av våra medarbetare utses till din kontaktperson och kommer att vara den personen som i första hand utför insatserna i ditt hem. Kontaktpersonen är den medarbetare som du träffar oftast och som känner dig bäst, vilket bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med din kontaktperson går det självklart bra att byta.

Hur arbetar Ankarets hemtjänst med kontinuitet, att samma person besöker mig så ofta som möjligt?

Antalet personal som kommer att komma till dig är beroende av hur mycket hjälp du har. Har du hjälp hemma dygnet runt blir det naturligt att du kommer att träffa fler medarbetare än om du har stöd några gånger i veckan. Vi jobbar för att du ska få träffa så få personer som möjligt eftersom det skapar en ömsesidig stabilitet och trygghet.

Hur kan jag känna mig säker om jag behöver lämna ut min nyckel?

Har du mycket hjälp eller har svårigheter att öppna dörren så behöver vi din nyckel för att säkerställa att vi kommer in till dig när du behöver det. Vi har tydliga rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter. Alla våra medarbetare inom hemtjänsten bär alltid arbetskläder och ID-brickor för din trygghet.