Ankarets Avlösarservice

Avlösning kan ges som biståndsbedömd insats till dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka. Ankarets Hemtjänst kan också erbjuda avlösarservice helt utan biståndsbeslut. 

Avlösarservice är en insats som vänder sig till dig som sammanbor med en person som behöver avlösning med omvårdnad och tillsyn. Vi kan ge dig avlösarservice när du som ordinarie vårdare behöver den. Det kan vara både dag- och kvällstid. Avlösning sker på regelbundet återkommande tider eller vid enstaka tillfällen. Vi tar hand om och hjälper till  med det som krävs i omvårdnaden.