Vad kan du få hjälp med?

Ankarets Hemtjänst är ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn.

Servicetjänster

Praktiska saker som exempelvis städning, sällskap på promenader, matlagning, social samvaro eller att utföra ärenden (så kallad ledsagning) är vanliga sysslor som hemtjänsten utför. Många kommuner kallar denna kategori av tjänster för servicetjänster.

Omvårdnad

Hemtjänsten kan även hjälpa dig med personlig omvårdnad, exempelvis hjälpa dig att klä på dig eller att duscha.