Tillstånd

Vi har tillstånd att bedriva hemtjänst från:
  • Inspektion för Vård och O
    msorg (IVO)

 

https://www.ivo.se/tillstand/sol-och-lss-tillstand/hemtjanst/

Ankarets Hemtjänst AB

Ankarets Hemtjänst AB är ett lokalt företag med personlig anknytning till Nynäshamn. Vi erbjuder trygg och högkvalitativ hemtjänst anpassad utifrån våra kunders behov och önskemål.

Mer information om oss hittar ni på: