Vi har även tilläggstjänster

läs mer om våra tilläggstjänster och hur vi kan hjälpa dig

Omsorgsinsatser

Omsorgsinsatser innefattar personlig omvårdnad såsom insatser av personlig karaktär, förflyttning i bostaden, promenader och ledsagning. Exempel på detta är:

 

 • Daglig livsföring
 • Tillsyn
 • Ledsagning
 • Hjälp att äta, dricka, klä sig, toalettbesök och förflytta sig
 • Hjälp att sköta personlig hygien
 • Insatser att bryta isolering, promenader
 • Insatser för att känna trygghet och säkerhet

 

Serviceinsatser

Serviceinsatser avser praktisk hjälp i hemmet. Tjänsterna omfattar personer, oavsett ålder, i Nynäshamns kommun som har biståndsbeslut om hemtjänstinsatser men kan även utföras utan biståndsbeslut. Exempel på detta är:
 

 • Städning
 • Tvätt
 • Inköp
 • Enklare matlagning
 • Matleverans 
 • Personlig service och omsorgsinsatser